Konferencja naukowa “Quantum Statistics and Related Topics “ z okazji Jubileusz 70- lecia prof. dra hab. Andrzeja Łuczaka na WMiI UŁ

W dniach 6-8 grudnia 2018 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki obchodzić będziemy Jubileusz 70- lecia  prof. dra hab. Andrzeja Łuczaka. Z tej okazji Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki zorganizowała konferencję naukową pt.: “Quantum Statistics and Related Topics “.

Prof. dr hab. Andrzej Łuczak jest specjalistą i wiodącym badaczem w dziedzinie statystyki kwantowej, dlatego konferencja będzie ważną okazją do prezentacji osiągnięć i problemów związanych z tą dziedziną. Gotowość udziału w tym wydarzeniu zgłosili najwybitniejsi przedstawiciele polskich ośrodków naukowych oraz specjaliści z zagranicy.

Mamy nadzieję, obrady staną się doskonałym forum integracji kilku pokoleń matematyków z różnych ośrodków naukowych.

Jubilatowi składamy serdeczne życzenia i gratulacje a chętnych do osobistego złożenia życzeń Profesorowi zapraszamy 7 grudnia o godz.12.15 do Auli naszego Wydziału.

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.