Seminarium Katedry Geometrii UŁ: dr Damian Osajda z Uniwersytetu Wrocławskiego z wykładem pt. Brzegi grup

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na seminarium Katedry Geometrii

w czwartek 7 stycznia 2021 o godz. 10:15

dr Damian Osajda (Uniwersytet Wrocławski)

wygłosi wykład

zatytułowany “Brzegi grup”.

 

Streszczenie:

Działanie przez izometrie grupy na przestrzeni metrycznej jest “kozwarte” jeśli iloraz jest zwarty, a jest “właściwe” jeśli, dla dowolnego punktu przestrzeni, naturalne odwzorowanie grupy na orbitę tego punktu jest właściwe, tzn. przeciwobrazy zbiorów zwartych są zwarte. Działanie kozwarte i właściwe nazywamy “geometrycznym”. W trakcie odczytu skoncentrujemy się właśnie na takich działaniach. Przestrzeń, na której dana grupa działa geometrycznie wykazuje wiele cech charakterystycznych dla grupy, tzn. biorąc inne działanie geometryczne – na innej przestrzeni – te cechy są wciąż zachowywane. Pozwala to traktować taką przestrzeń jako swego rodzaju model danej grupy i dowodzić różnorakich własności grupy korzystając z (geometrycznych) cech przestrzeni. W trakcie odczytu skoncentrujemy się na kwestii istnienia i własności szczególnego rodzaju uzwarceń przestrzeni z działaniem geometrycznym grup. Prowadzi to do pojęcia tzw. “brzegów grup”. Sztandarowymi przykładami są brzegi Gromowa grup hiperbolicznych w sensie Gromowa i brzegi grup działających geometrycznie na przestrzeniach z własnością CAT(0). Wśród wielu możliwych i rozważanych pojęć brzegów,będziemy głównie omawiać te wprowadzone przez M. Bestvinę, jako uogólnienia dwóch powyższych klasycznych przykładów.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium,
dr hab. Andrzej Biś, prof. UŁ
Kierownik Katedry Geometrii UŁ

 


Sekretariat WMiI UŁ, KG WMiI UŁ, 05.01.2021

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.