07-13.01.2021 – rejestracja na przedmioty do wyboru dla studentów I roku studiów niestacjonarnych

Szanowni Państwo,
przygotowana została dla Państwa rejestracja na przedmioty do wyboru w semestrze letnim 2020/2021
data rozpoczęcia rejestracji: 07.01.2021 r.
data zakończenia rejestracji: 13.01.2021 r.
Wyboru należy dokonać zgodnie z załączonym wykazem.
Ewentualne pytania związane z rejestracją należy kierować na adres: gabriela.adamczyk@wmii.uni.lodz.pl
Sekretariat WMiI UŁ, 30.12.2021

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.