ANKIETY oceniające nauczycieli za semestr letni 2020/2021, dla studentów wszystkich rodzajów studiów/ Questionnaires of evaluation of teachers in summer semester 2020/2021 – for students of all type of study

Sz. Państwo,

w związku z wprowadzeniem nowego wzoru ankiety (Zarządzenie nr 157 Rektora UŁ z dn. 02.06.2021 r.) ankiety przygotowane dla Państwa na dotychczasowych zasadach, o których jest mowa poniżej zostały wstrzymane do odwołania. Nowy termin ich uruchomienia zostanie ogłoszony wkrótce.

 

Dear Students,

due to introduction of a new questionnaire model (Ordinance No. 157 of the Rector of the University of Lodz of 02/06/2021), the questionnaires prepared for you on the basis of current rules, which are described below, have been suspended until further notice. The new launch date will be announced soon.

 

***

ANKIETY oceniające nauczycieli za semestr letni 2020/2021, dla studentów wszystkich rodzajów studiów

Prosimy o wypełnienie w systemie USOSweb ankiet oceniających nauczycieli.

Ankiety będą aktywne od 07.06.2021 r. do 21.06.2021, są anonimowe i zostały przygotowane w wersji dwujęzycznej, do wyboru: po polsku lub po angielsku.

Kod ankiety: 1100-20/21_N_L

 

Questionnaires of evaluation of teachers in summer semester 2020/2021 – for students of all type of study

Please fill in the questionnaires of evaluation of teachers on USOSweb in English version only.

The questionnaires are anonymous and will be active from 07.06.2021 till 21.06.2021.

Questionnaire’s Code: 1100-20/21_N_L

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.