Olimpiada Lingwistyki Matematycznej II stopnia na WMiI UŁ

Kolejna, edycja Olimpiady Lingwistyki Matematycznej II stopnia (etap regionalny) odbędzie się w dn. 09.01.2016 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ.
Zgonie z harmonogramem konkursu termin zgłoszeń uczestników do I etapu upłynął 06.10.2015 r. Eliminacje szkolne odbyły się w dn. 08.10.2015 r.
Teraz czas na etap regionalny, który odbędzie się na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ. Tradycyjnie już w naszych progach, gdzie znajduje się siedziba Komitetu Okręgowego Olimpiady, z zadaniami konkursowymi zmierzą się we wspólnej klasyfikacji uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z naszego województwa. Na indywidualne pisemne rozwiązywanie przez zawodników zadań przeznaczono 3-4 godziny.
Dalej przed uczestnikami już tylko etap ogólnopolski we Wrocławiu dn. 09.04.2016 r. oraz ostatecznie wyjazd reprezentacji krajowej, tym razem do Indii, na XIV Olimpiadę Międzynarodową w dn. 25-29 VII 2016 r. w Mysuru.
Zainteresowanie konkursem wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zwiększa się z roku na rok. W roku szkolnym 2013/14 wzięło w nim udział 5416 uczniów z 244 szkół i zespołów szkół w Polsce. Liczba krajów biorących udział w zawodach międzynarodowych w ubiegłym roku wyniosła ostatnio już 28. Dotychczasowe finały odbywały się w różnych krajach, w tym w Polsce w 2009 roku (VII MOL we Wrocławiu). Polacy też wielokrotnie stawali na podium na arenie międzynarodowej, w tym min. w 2012 r. Kamil Rychlewicz z I LO w Łodzi.
O konkursie:
Olimpiada Lingwistyki Matematycznej jest jedynym ogólnopolskim konkursem lingwistycznym. Stanowi eliminacje do międzynarodowej olimpiady lingwistycznej – jednej z 13 międzynarodowych olimpiad naukowych. Do osiągnięcia sukcesu w zawodach nie są wymagane umiejętności językoznawcze ani znajomość języków obcych (choć czasami może to być pomocne). Wystarczy umiejętność logicznego myślenia, analizy danych i wyciągania wniosków na podstawie przesłanek dotyczących egzotycznych lub nieistniejących języków.
Historia:
Międzynarodowe Olimpiady Lingwistyczne (początkowo pod nazwą Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej) odbywają się od 2003 roku i stanowią kontynuację Olimpiad Lingwistyczno-Matematycznych organizowanych w Moskwie i Sankt Petersburgu w latach 60. i 90. XX wieku. Siódma edycja finału międzynarodowego odbyła się w 2009 roku we Wrocławiu.

Polacy startują w międzynarodowych zawodach od II edycji, jednak dopiero od III edycji reprezentacja kraju była wyłaniana w drodze ogólnopolskich otwartych eliminacji (w II edycji w olimpiadzie międzynarodowej wzięli udział tylko laureaci Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, a w edycjach III i IV jako jedna z dwóch reprezentacji Polski).

Eliminacje krajowe są od początku organizowane przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (w roku szkolnym 2006/2007 przy współpracy z Komitetem Głównym Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, a później samodzielnie). Od roku 2008/09 Olimpiada Lingwistyki Matematycznej figuruje w spisie olimpiad ogólnokształcących MEN. W latach 2010-2016 OLM została zamówiona w trybie konkursowym przez MEN i jest finansowana z funduszy ministerialnych.

 
Więcej informacji na stronie organizatora (Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacja Matematyków Wrocławskich): http://www.matematyka.wroc.pl/konkursylingwistyczne/olimpiada-lingwistyki-teoretycznej,-matematycznej-i-stosowanej

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.