1.07.2021 – Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Śleszyńskiej – Nowak (Uniwersytet Warszawski)

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Śleszyńskiej-Nowak

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.