1 rok Informatyka, II stopień niestacjonarne. Rejestracja na przedmioty do wyboru.

Szanowni Państwo,

zgodnie z przekazaną podczas zjazdu informacją, uruchomiona zostaje dla Państwa rejestracja na przedmioty do wyboru.

data rozpoczęcia: 07.12.2017 godz. 10:00 data zakończenia: 12.12.2017 godz. 10:00

 

Według programu studiów w semestrze letnim 2017/2018 należy wybrać przedmioty za łącznie 11p z następujących:

  1. Teoria języków formalnych i złożoności (1100-OZWZUI, 6p. ECTS)
  2. Interaktywne technologie sieciowe (1100-IT0ZUI, 5p. ECTS)
  3. Hurtownie danych (1100-HD0ZUI, 5p. ECTS)

 

Ostateczną decyzję przy wyborze przedmiotów podejmuje Dziekan.

Pytania, uwagi związane z rejestracją  należy kierować na adres adamczyk@math.uni.lodz.pl

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.