Rejestracja na przedmioty do wyboru oraz na Projekt dyplomowy – studia stacjonarne – semestr letni 2016/17

Rozpoczęcie dn. 29.11.2016, dla rejestracji o kodzie:

11-AD/MAT/INF__16/17   – o godz.  8:00,
11-INF__16/17                 – o godz.  9:00,
11-Proj-DLI__16/17         – o godz. 10:00,
11-MAT__16/17               – o godz. 10:00.

Zakończenie dn. 12.12.2016 o godz. 23:00 dla wszystkich rejestracji.

Lista przedmiotów do wyboru, dostępna na stronie Wydziału (Studia/Dokumenty i informacje/Przedmioty do wyboru: https://www.math.uni.lodz.pl/przedmioty-do-wyboru/ (wykreślone przedmioty nie zostaną uruchomione).

Osoby, które nie zapiszą się na przedmioty podczas rejestracji, będą musiały osobiście stawić się u Pani Prodziekan ds. dydaktycznych w czasie dyżuru.

Uwaga!

  1. Studenci 2 roku spec. Systemy informatyczne mogą również wybierać przedmioty przeznaczone dla 1 roku.
  2. Studenci Matematyki Ogólnej i Matematyki Teoretycznej – rejestracja przez UsosWeb jest możliwa tylko na przedmioty z ww. listy. W przypadku wybrania innego przedmiotu (patrz: zielone uwagi), proszę o podania ze zgodą Prodziekana ds. dydaktycznych.
  3. Osoby realizujące program awansem będą zapisywane po skończeniu rejestracji, na podstawie podań i za zgodą Prodziekana ds. dydaktycznych.

W razie problemów proszę o maile: salska@math.uni.lodz.pl

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.