19.06.2018 r. – zmiana godziny dyżuru Prodziekana ds. dydaktycznych

Uwaga! Dyżur Dr Moniki Bartkiewicz we wtorek dn. 19.06.2018 r. zostaje przesunięty na godz. 14.14-15.00.

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.