13 edycja Nagrody im. W. Lipskiego dla młodych polskich informatyków – zgłoszenia do 21.04.2017 r.

13 Edycja Nagrody im. W. Lipskiego dla młodych polskich informatyków.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 21 kwietnia 2017.

O nagrodę mogą ubiegać się osoby, które dnia 31 grudnia 2016 roku nie przekroczyły 30. roku życia (lub 32. roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych) i w dniu 31 marca 2017 roku spełniają jeden z następujących warunków:

  • są pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole wyższej, albo w krajowej instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki, lub
  • otrzymały tytuł zawodowy lub stopień naukowy w takiej szkole lub instytucji w ciągu poprzednich 12 miesięcy.

Więcej informacji na stronie:

http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.