14.01.2022 – zapisy studentów do programu Legia Akademicka.

Informujemy, że do dnia 14 stycznia 2022 r. można składać wnioski o przystąpienie do programu „Legia Akademicka”.
Wypełnione czytelnie i podpisane wnioski należy dostarczyć w kopertach do sekretariatu Instytutu Historii UŁ w Łodzi przy ul. Kamińskiego 27 A, pokój nr 303 (III piętro). W przypadku zdalnej pracy sekretariatu – wnioski można wrzucić w zaklejonej kopercie do przygotowanej skrzynki znajdującej się na portierni Instytutu Historii UŁ (ul. Kamińskiego 27A). Można także przesłać wypełniony wniosek drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Historii UŁ, ul. Kamińskiego 27 A, 90-219 Łódź

z dopiskiem „Legia Akademicka”.

Wnioski można pobrać na stronie: Legia Akademicka – WOJSKO-POLSKIE.PL

W przypadku pytań prosimy pisać na adres: legia.akademicka@uni.lodz.pl

Copyright © 2022 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.