15.07.2020 r. – bezpłatne webinarium Finansowanie innowacji w programach europejskich – nowe podejście

Sz. P.,

Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Województwa Łódzkiego zapraszają na webinarium Finansowanie innowacji w programach europejskich – nowe podejście w dniu 15 lipca 2020 r., godz. 14.00-15.30.

Program:

  • Europejska Rada ds. Innowacji (European Innovation Council) – nowe podejście do finansowania innowacyjnych projektów przedsiębiorstw i jednostek naukowych w programie Horyzont 2020 i Horyzont Europa – założenia, szanse i korzyści
  • Instrument MŚP (SME Instrument) jako narzędzie finansowania rozwoju firm poprzez innowacje – zasady udziału, korzyści i czynniki sukcesu
  • Sesja pytań i odpowiedzi

 

Prelegenci:

Jolanta Pacura. Koordynatorka Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, członek Rady Sieci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.  Inicjatorka, realizatorka, koordynatorka projektów krajowych i międzynarodowych związanych z innowacjami, budowaniem współpracy między sferą gospodarczą i badawczą. Ekspert w zakresie polityki naukowej i innowacji w ramach Horyzontu 2020.

Michał Kaczmarek. Koordynator Regionalnego Centrum dla Mobilnych Naukowców EURAXESS, członek Rady Sieci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz Sieci ds. Mobilności KPK. Inicjator i realizator grantów krajowych i międzynarodowych. Ekspert w zakresie doboru odpowiedniego źródła finansowania do pomysłu badawczego, pisania i realizacji projektów, mobilności naukowej, instrumentów finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Dodatkowe informacje:

 Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu. Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres fundacja@frp.lodz.pl

Dzień przed webinarium otrzymają Państwo link z zaproszeniem do udziału na podany w karcie zgłoszenia adres e-mail.

Szczegóły w zaproszeniu.

W  załączeniu karta zgłoszenia.

 

Sekretariat WMiI UŁ, 10.07.2020 (na podst. materiałów od organizatorów).

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.