15-18.02.2019 r. – LIX Szkoły Matematyki Poglądowej

Serdecznie zapraszamy do udziału w 59. Szkole Matematyki Poglądowej! 
Szkoła Matematyki Poglądowej – plakat informacyjny
Szczegóły poniżej.
Więcej informacji na stronie organizatora.
Aktualności na  profilu wydarzenia na FB.
 ***
 Szkoły Matematyki Poglądowej – informacje ogólne.

Szkoły Matematyki Poglądowej  to ogólnopolskie konferencje, których celem jest propagowanie matematyki i kultury matematycznej. Wygłaszane na nich wykłady poświęcone są matematyce żywej, nie kryjącej się wśród formalizmów, przystępnej dla nie-specjalistów. Szkoły organizuje Ośrodek Kultury Matematycznej przy wsparciu matematyków z uczelni wyższych całego kraju.

Szkoły są otwarte dla wszystkich, którzy są z matematyką związani, niezależnie od tego, czy jej uczą, uprawiają ją, piszą o niej, czy tylko się nią pasjonują. Szczególnie mile widziani są młodzi matematycy, którzy uczą, bądź chcą uczyć, w szkołach wyższych.

Szkoły Matematyki Poglądowej odbywają się dwa razy do roku, zwykle w ostatni weekend stycznia i sierpnia (weekend przedłużony do 5 dni — od piątku rano do wtorku w południe), zazwyczaj niedaleko Warszawy. Zawsze spotykamy się na miejscu we czwartek wieczorem.

Zasadniczą częścią każdej ze Szkół są 24 wykłady trwające po 45 minut i dwa dłuższe. Każda Szkoła ma temat przewodni, z którym związane są poszczególne odczyty. Wśród wykładowców, których jest zazwyczaj 26, są najlepsi popularyzatorzy matematyki w Polsce oraz zaproszeni goście — wybitni specjaliści z różnych dziedzin, nierzadko także pozamatematycznych.

Tradycyjnie w czasie każdej ze Szkół odbywa się głosowanie na najlepszy wykład. Zwycięzca tego ostatniego zostaje na początku kolejnej Szkoły odznaczony Medalem Filca oraz wygłasza wykład inaugurujący. Od 33. do 49. i od 54. Szkoły miały miejsce również Konkursy na Wzorowego Słuchacza.

W trakcie Szkół kwitnie także życie kuluarowe, stałymi punktami programu są w lecie ognisko, a zimą bal. W Szkołach uczestniczy średnio 60 osób.

59. Szkoła Matematyki Poglądowej – informacje szczegółowe.

Tytuł:Matematyka i komputery
Termin: 15 – 18 lutego 2019 roku (uwaga! Szkoła zaczyna się od kolacji w czwartek 14.02.2019r.)
Miejsce: Wola Ducka – hotel Relaks
Koszt uczestnictwa: 580 zł (opłata obejmuje: noclegi w dniach 14-18.02.2019; wyżywienie: od kolacji w czwartek do obiadu w poniedziałek; kawę i ciastka podczas przerw kawowych; materiały konferencyjne).

W Szkole można uczestniczyć “dojazdowo” (tj. bez noclegów i posiłków), nie trzeba wtedy uiszczać żadnej opłaty, ale mimo to prosimy o rejestrację (w uwagach proszę wpisać: “bez posiłków i noclegów”).
Koszt uczestnictwa dla studentów i doktorantów jest niższy (po przedstawieniu zaświadczenia o statusie studenta/doktoranta, którego kopię należy wysłać na adres Agnieszki Prusińskiej, aprus(at)uph(dot)edu(dot)pl)- za uczestnictwo w 4 dniach Szkoły (po uzyskaniu akceptacji od organizatorów) wynosi 480 zł.

Opłatę za udział w Szkole należy uiścić do dnia 15.01.2019 r. na konto:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bank Pekao S.A.
I O/Siedlce
19124026851111000036563195
tytuł wpłaty: 59.Szkoła Matematyki Poglądowej oraz nazwisko i imię uczestnika.

Liczba miejsc ograniczona!

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.