Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej na UŁ oraz informacja o naborze ekspertów do programów NAWA i programie NAWA Polskie Powroty

Sz. Państwo,

w imieniu władz wydziału przekazuję informację o organizowanym na UŁ spotkaniu Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, które odbędzie się 16 kwietnia br. w budynku Rektoratu Uniwersytetu Łódzkiego, w sali senatu przy ul. Narutowicza 68 w Łodzi w godzinach 10.30 – 15.00.

Celem spotkania będzie zaprezentowanie środowisku akademickiemu regionu łódzkiego aktualnych programów i działań niedawno powstałej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. NAWA (https://nawa.gov.pl/) wspiera, finansowo i organizacyjne, mobilność akademicką oraz umiędzynarodowienie oferty polskich uczelni.

W załączeniu program wydarzenia.

Władze UŁ do udziału w spotkaniu zapraszają zainteresowanych pracowników uczelni. Wymagana jest rejestracja (osobista).

Rejestracja dostępna jest na stronie Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego www.centrumnauki.uni.lodz.pl

W razie potrzeby osobą do kontaktu jest p.  Eweliny Wronka (ewelina.wronka@uni.lodz.pl), tel.: (42) 635 41 69.

Sekretariat Prorektora ds. nauki UŁ przy tej okazji zwraca uwagę na:

  • aktualnie otwarty program pn. „Polskie Powroty”, https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty, mający na celu zachęcić do powrotu polskich naukowców, którzy wzmocnią potencjał badawczy jednostki; program zakłada stworzenie warunków umożliwiających podjęcie przez nich pracy w Uczelni. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Centrum Nauki;
  • otwarty nabór na ekspertów do programów NAWA – ogloszenie w załączeniu.

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.