16.09.2021 – Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Kanieckiego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Kanieckiego

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.