13.01.2022 – wykład z teorii ryzyka Pana dr. hab. Marcina Smolarkiewicza na WMiI UŁ.

Informujemy, że 13 stycznia 2022 r. o godz. 16.15 w sali D 103 Pan dr hab. Marcin  Smolarkiewicz, prof. uczelni (Szkoła Główna Służby Pożarniczej) wygłosi wykład:

“Analiza niepewności oceny ryzyka w metodach ilościowych i półilościowych”.

Materiały:

MMSmolarkiewicz – Zastosowanie zmiennych lingwistycznych oraz logiki rozmytej w analizie ryzyka (pdf)

MMSmolarkiewicz_Analiza niepewności oceny ryzyka w metodach ilościowych i półilościowych (pdf)

MMSmolarkiewicz_Metody matrycowe jako element SWD i SE (pdf)

Problemy do rozwiązania (docx)

 

 

Copyright © 2022 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.