17.05.2017 r. Dyżur Pełnomocnika Dziekana WMiI UŁ ds. dydaktycznych dla kierunku Informatyka specjalność studia w języku angielskim prof. nadzw. dr hab. D. Bors w tym dniu odbędzie się w zmienionych godzinach to jest od 14.00 do 15.30.

Dyżur Pełnomocnika Dziekana WMiI UŁ ds. dydaktycznych dla kierunku Informatyka specjalność studia w języku angielskim prof. nadzw. dr hab. D. Bors w dn. 17.05.2017 r. odbędzie się w zmienionych godzinach to jest od 14.00 do 15.30.

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.