Prezentacja zagranicznej literatury naukowej na WMiI UŁ

Sz. Państwo,

Uprzejmie informujemy o już tradycyjnej na naszym Wydziale prezentacji zagranicznej literatury naukowej w holu na parterze, przed salą Rady WMiI UŁ.

Prezentacja odbędzie się w godz. 9.30-12.00 dn. 17.10.2018 r.  

W zał. zaproszenie od organizatorów.

Wykazy prezentowanych pozycji pracownicy Wydziału otrzymali drogą mailową.

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.