Wykład w ramach seminarium Katedry Geometrii UŁ – prof. Robert Wolak (UJ)

Zapraszamy na seminarium Katedry Geometrii (czwartek 17.12.2020, godz. 10:15), w ramach którego prof. Robert Wolak (UJ) wygłosi wykład “Sfoliowana redukcja”.

Abstrakt:
W swoje pracy doktorskiej Smith (R. T. Smith, Harmonic maps between spheres, Ph.D. Thesis, Warwick, 1972)
udowodnił, że odwzorowanie ekwiwariantne pomiędzy riemannowskimi G-rozmaitościami jest harmoniczne wtw gdy indukowane odwzorowanie pomiędzy przestrzeniami orbit jest harmoniczne. Twierdzenie to było silnym impulsem do badania związków pomiędzy geometrią rozmaitości sfoliowanych, a geometrią przestrzeni liści. Innym ważnym wynikiem potwierdzającym zainteresowanie taką sfoliowaną redukcją było proste stwierdzenie z pracy A. Haefliger et al. (A. Haefliger,  J. Girbau, and D. Sundararaman, On deformations of transversely holomorphic foliations, Journal f\”ur die reine und angewandte Mathematik 345 (1983). 122-147), że dowolny orbifold można zrealizować jako przestrzeń liści foliacji riemannowskiej. W trakcie wykładu omówimy kilka ciekawych twierdzeń ilustrujących powyższą metodę.

Zapraszamy na wykład. W załączeniu link do seminarium w aplikacji MS Teams.

dr hab. Andrzej Biś, prof. UŁ

Kierownik Katedry Geometrii UŁ

 

Sekretariat WMiI UŁ, 16.12.2020

 

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.