18.02.2022 – III Konferencja Naukowa Studentów MŁodzi Zdolni

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby nieposiadające jeszcze tytułu zawodowego magistra do udziału w III edycji konferencji naukowej „MŁodzi Zdolni”. Jej głównym celem jest stworzenie ambitnym studentom możliwości zaprezentowania, w formie posteru, wyników badań własnych lub przeglądu literatury naukowej zgodnie z zainteresowaniami naukowymi. Konferencja „MŁodzi Zdolni” to także doskonała okazja do zawarcia nowych, naukowych znajomości.
Pragniemy podkreślić, że konferencja ma charakter multidyscyplinarny, zatem każdy z zainteresowanych studentów studiów I i II stopnia może wziąć w niej udział. Dodatkowo w celu zapewnienia możliwości uczestniczenia wszystkim studentom udział w konferencji jest bezpłatny.
Jako Organizatorzy chcielibyśmy zapewnić Wam wspaniałą platformę do prezentacji osiągnięć własnych, możliwość zdobywania lub poszerzania wiedzy z różnych dziedzin nauki oraz niezapomnianą atmosferę do nawiązywania nowych znajomości.
Konferencja odbędzie się w dniu 18 lutego 2022 r. w budynkach Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Tamka 12.
Każdy z czynnych uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji.
Szczegóły i dodatkowe informacje są dostępne na:
– Facebook’u Młodzi Zdolni
– stronie internetowej http://www.chemia.uni.lodz.pl/kai/
Zapraszamy do udziału!
Komitet Naukowo-Organizacyjny
(mlodzi@uni.lodz.pl)

Copyright © 2022 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.