18.11.2020 – Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Daniela Strzeleckiego (UMK, możliwy udział zdalny))

Szanowni Państwo,

Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Sekretariat WMiI UŁ, (UAM) 10.11.2020

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.