18.11.2020 – Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Daniela Strzeleckiego (UMK w Toruniu, możliwy udział zdalny)

Szanowni Państwo,
Dziekanat
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Sekretariat WMiI UŁ, (UAM) 09.11.2020

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.