Zarządzenie Rektora UŁ nr 119 z dn. 15.05.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności UŁ

Szanowni Państwo,
informujemy o Zarządzeniu Rektora UŁ z dnia 15.05.2020 r.:
Treść aktów i ich teksty jednolite znajdują się w załączeniu oraz w Bazie Aktów Własnych Lex.
Sekretariat WMiI UŁ (Dział Prawno-Organizacyjny UŁ, 15.05.2020 r.)

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.