do 10.10.2020 r. – XXXVII Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki organizowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Informatyczne organizuje  XXXVII Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki, którego celem jest:

a) podnoszenie poziomu prac magisterskich z zakresu informatyki,

b) wymiana i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych informatycznych środowisk akademickich poprzez prezentację najlepszych prac magisterskich,

c) propagowanie PTI wśród młodzieży studenckiej oraz nawiązanie więzi pomiędzy dyplomantami a Towarzystwem.

Organizację i przeprowadzenie konkursu Zarząd Główny PTI po raz 37. powierzył Dolnośląskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

W konkursie mogą brać udział dyplomanci kierunków informatycznych oraz innych kierunków studiów, których prace dotyczą informatyki.

Zgłaszanie prac odbywa się poprzez formularz umieszczony na stronie kpm.pti.org.pl.

Informacje o konkursie dostępne są także na stronie pti.wroc.pl.

/Sekretariat WMiI UŁ, 02.06.2020 r.; PTI/

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.