19.04.2018 r. – Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Uniwersytetu Bałtyckiego

W imieniu odpowiedzialnego za współpracę UŁ z BUP Prorektora Tomasza Cieślaka, a także koordynatorów BUP, dr hab. Jakuba Kronenberga z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz dr Dominika Drzazgi z Wydziału Zarządzania, uprzejmie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące Programu w dn. 19.04.2018, godz. 11:30, Sala Senatu UŁ.

Uniwersytet Łódzki jest częścią sieci ponad 200 szkół wyższych z regionu Morza Bałtyckiego współpracujących na rzecz zrównoważonego rozwoju – Programu Uniwersytetu Bałtyckiego (Baltic University Programme – BUP). W ramach tego Programu organizowane są liczne kursy dla studentów, doktorantów, a także nauczycieli akademickich poświęcone tematyce zrównoważonego rozwoju.

Prawdopodobnie najbardziej znanym z nich jest kurs odbywający się na pokładzie żaglowca Fryderyk Chopin, który w tym roku będzie miał miejsce w dniach 4-18 września, na trasie: Szczecin – Visby – Stavanger. Tematyka zajęć prowadzonych na pokładzie dotyczy środowiska, energii, klimatu, technologii, ekonomii i innych nauk społecznych – w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju. Kurs nazywa się SAIL – Sustainability Applied in International Learning. Studenci z uczelni należących do sieci BUP mają pierwszeństwo w rekrutacji i są zwolnieni z opłaty. W kursie biorą udział studenci z różnych krajów (nie więcej niż 5 z danego kraju).

Organizowany jest także kurs SAIL skierowany do nauczycieli akademickich, który w tym roku odbędzie się w dniach 4-11 lipca na trasie z Goteborga do Sunderland.

 BUP stwarza także możliwości nawiązania współpracy badawczej i dydaktycznej, jak również promowania prowadzonych na UŁ badań na forum międzynarodowym. W czasie spotkania zaprezentowane zostaną działania prowadzone w ramach BUP, a także możliwości angażowania się w nie członków społeczności akademickiej UŁ.

W załaczeniu szczegóły programu na UŁ: Informacja o PUB na UŁ 2018

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.