Programy publikowania otwartego w ramach podpisanych umów lub licencji na UŁ w 2020 r.

Szanowni Państwo,

informuję, że Uniwersytet Łódzki jest beneficjentem umów z wydawcami, w ramach których autorzy afiliowani do Uniwersytetu mogą publikować określoną liczbę artykułów w formacie Open Access, ze zniżkami lub bez ponoszenia kosztów APC (article processing charge).

Dzięki podpisanym licencjom pracownicy naszej Uczelni mogą korzystać z programów publikowania otwartego przesłanych w załączeniu.

Programy Open Access na UŁ rok 2020

Dyrektor
Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

Sekretariat WMiI UŁ, 05.10.2020

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.