21.02.2019 r. – studencka konferencja naukowa MŁodzi Zdolni na Wydziale Chemii UŁ

Konferencja jest kierowana do studentów nieposiadających tytułu zawodowego magistra. Jej głównym celem jest stworzenie okazji dla młodych i ambitnych studentów np. beneficjentów Studenckich Grantów Badawczych czy studentów IPS do zaprezentowania wyników własnych badań lub przeglądu literatury naukowej przed szerszą publicznością.

Konferencja odbędzie się w dniu 21 lutego 2020 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Tamka 12. W celu zapewnienia możliwości uczestniczenia wszystkim studentom udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegóły i dodatkowe informacje są dostępne na Facebooku Młodzi Zdolni:

W załączeniu plakat oraz zaproszenie.

/e/organizatorzy

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.