21.03.2016 r. – Poniedziałkowe Seminarium Teorii Prawdopodobieństwa, Analizy Funkcjonalnej i Zastosowań

Szanowni Państwo,

Pragniemy kontynuować działalność Seminarium Teorii Prawdopodobieństwa,
Analizy Funkcjonalnej i Zastosowań organizowanego przez zarząd łódzkiego
oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego w poniedziałki o godz. 16.00.
W dniu 21.03.2016 w sali A207 prof. dr hab. Adam Paszkiewicz wygłosi referat
pt. “Ideały zbiorów miary zero – metody i problemy”, na który serdecznie zapraszamy.
Jednocześnie prosimy o przekazanie informacji o seminarium zainteresowanym kolegom
i współpracownikom.

Streszczenie
Omówione zostaną pewne klasy ideałów złożonych ze zbiorów miary zero. Sklasyfikujemy
podstawowe metody badania własności Fubiniego i własności pokrewnych.
Wskażemy szereg problemów związanych z pokrywalnością ciągami przedziałów.

W imieniu organizatorów seminarium
prof. dr hab. Adam Paszkiewicz

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.