21.06.2021 – Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Sobolewskiego (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. B. Sobolewskiego

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.