do 17.10.2019 r. – Spotkanie informacyjne: Horyzont 2020 ostatnie konkursy Marie Skłodowska-Curie: INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN) RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)

Szanowni Państwo,

W roku 2020 Komisja Europejska przeprowadzi ostatni nabór (w ramach programu Horyzont 2020) na granty ukierunkowane na rozwój kadry i kariery naukowej czyli:

·         Marie Skłodowska-Curie: INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN) oraz

·         Marie Skłodowska-Curie: RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)

 

INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN)

To granty na rozwój kariery głównie początkujących naukowców poprzez (1) prowadzenia prac badawczych w ramach międzynarodowych zespołów badawczych, (2) stażów i szkoleń w sektorze nieakademickim, (3) rozwijania i poszerzania dodatkowych umiejętności, np. z zakresu transferu technologii, przedsiębiorczości, zarządzania zespołami i projektami badawczymi. Konkurs trwa do 14.01.2020 r.

 

RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)

To projekty badawczo-innowacyjne proponowane w każdej dziedzinie wiedzy, przy czym wysoko cenione są projekty inter- i multidyscyplinarne. Polegają one na realizacji wspólnego projektu B+R opartego na komplementarności i synergii uczestniczących instytucji, na które składają się takie działania, jak: wymiana pracowników, organizacja konferencji i szkoleń, zdobywanie nowych umiejętności, opracowywanie nowych publikacji i patentów, działania rozpowszechniające wyniki projektu oraz popularyzujące naukę i innowacje wśród społeczeństwa. Konkurs trwa do 28.04.2020 r.

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza Państwa na spotkanie informacyjne: Horyzont 2020 ostatnie konkursy Marie Skłodowska-Curie: INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN) RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)

Podczas spotkania omówione zostaną same konkursy, cele, zasady i możliwości aplikowania a także dokumenty konkursowe.

Data: 21.10.2019 r.

Miejsce: Politechnika Łódzka

ul. Ks. Skorupki 6/8, Łódź

Budynek B2, “Wozownia”

Godziny: 09:30– 12:30

 

Program:

9:30 – 10:45 – Marie Skłodowska-Curie: INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN)

10:45 – 11:00 – przerwa kawowa

11:00 – 12:30 – Marie Skłodowska-Curie: RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)

 

Rejestracja:

Prosimy o przesyłanie zgłoszenia (Imię, Nazwisko) na adres michal.kaczmarek@uni.lodz.pl do dnia 17.10.2019r.

 

/e/Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE UŁ/

www.regionalny.uni.lodz.pl

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.