22.09.2021 – Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Edyty Kani – Strojec (Uniwersytet Wrocławski)

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr E. Kani-Strojec

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.