23.07.2020 r. – Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Zielonki (UAM w Poznaniu, możliwy udział zdalny)

Szanowni Państwo,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Matematyki i Informatyki

Sekretariat WMiI UŁ, (UAM) 10.07.2020

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.