Terminy zjazdów dla studiów niestacjonarnych WMiI UŁ

Szanowni Państwo w załączeniu podajemy informację o terminach zjazdów w semestrze zimowym 2021/2022 dla studiów niestacjonarnych WMiI UŁ z komentarzem o trybie zajęć.

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.