24.11.2015 – odczyt organizowany przez Oddział Łódzki PTM oraz Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej

Oddział Łódzki PTM oraz Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej zaprasza w dniu 24 listopada o godz. 14.15 do sali 52 Instytutu Matematyki Politechniki Łódzkiej na referat pt. “Przesunięcia ważone na semidrzewach skierowanych”, który wygłosi dr Witold Majdak z Wydziału Matematyki Stosowanej, AGH w Krakowie.
Streszczenie: W czasie referatu zaprezentowane zostanie uogólnienie pojęcia klasycznego operatora przesunięcia ważonego działającego w przestrzeni Hilberta na przypadek operatora przesunięcia ważonego określonego na grafie skierowanym pewnej szczególnej postaci. Podane zostaną wybrane własności takiego operatora, a uzyskane wyniki zostaną zastosowane do operatora kreacji działającego na przestrzeni Bargmanna-Segala.
Serdecznie zapraszamy

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.