Łódzkie Dni Informatyki 2020 (wydarzenie on-line)

Łódzkie Dni Informatyki organizowane są od 2017 roku – jest to największe wydarzenie w regionie, w pełni poświęcone poświęcone szeroko pojętej informatyce i telekomunikacji. Podczas ŁDI studenci mieli okazję wziąć udział w kilkudziesięciu wykładach, warsztatach i spotkaniach z największymi pracodawcami w regionie.

W tym roku nie zwalniamy tempa – co prawda nie spotkamy się w salach wykładowych naszych uczelni, ale organizujemy wydarzenie online. Zaczynamy już 24 listopada 2020 roku o 9:30. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie www.lodzkiedniinformatyki.pl

Sekretariat WMiI UŁ, 21.10.2020 (Pdsp)

*

24.11.2020 – Komunikat Dziekana w sprawie godzin dziekańskich

Sz. Państwo,
w związku z inauguracją Łódzkich Dni Informatyki ogłaszam godziny dziekańskie w dniu 24 listopada (wtorek) w godz. 9:30-11:00 dla kierunków informatyka i analiza danych. W związku z tym zarządzam zmianę organizacji zajęć: zajęcia z bloku 8-10 powinny się odbyć w godz. 8:00-9:30, zajęcia z bloku 10-12 należy skrócić do godz. 11:00-12:00.
dr hab. G. Horbaczewska, prof. UŁ
Dziekan WMiI UŁ
Sekretariat WMiI UŁ, 18.11.2020

Copyright © 2022 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.