Materiały po spotkaniu informacyjnym dla pracowników i doktorantów WMiI UŁ nt. PROGRAMY NAWA, W TYM PROM

Materiały po spotkaniu informacyjnym w dn. 26.02.2020 r. na WMiI UŁ – PROGRAMY NAWA

 

Kontakt do osoby prowadzącej szkolenie:

Pani Magdalena Zalasa

Centrum Nauki, ul. Uniwersytecka 3, pok. 102

T: 42 635 41 58

E: magdalena.zalasa@uni.lodz.pl

 

***

Centrum Nauki UŁ serdecznie zaprasza pracowników i doktorantów Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na krótkie spotkanie informacyjne, które odbędzie się  w dniu 26 lutego 2020 r. (środa) w godz. 10.05-10.35 w sali D103.

Głównym tematem spotkania będzie prezentacja programów naukowych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) takich jak: Polskie Powroty, Program im. ULAMA, Program im. Bekkera, Wymiana bilateralna naukowców, Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.

Misją Agencji jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. NAWA ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m.in. przez realizację programów adresowanych do kadry naukowej tak z Polski, jak i z zagranicy.

Dodatkowo przedstawiciel Centrum Obsługi Studentów UŁ przedstawi informacje na temat programu PROM (Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej).

Gorąco zachęcamy do udziału w spotkaniu.

 

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.