26.11.2019 r. – Konferencja z okazji 2 -lecia NAWA

Zapraszamy do rejestracji na konferencję z okazji dwulecia NAWA!

Z okazji dwulecia NAWA, zapraszamy do udziału w konferencji, której celem jest środowiskowy namysł, jak rozwijać współpracę międzynarodową polskiej nauki i szkolnictwa wyższego oraz jak pokazywać dobrze uprawianą w Polsce naukę, aby zainteresować współpracą z polskimi uniwersytetami i jednostkami badawczymi najlepsze ośrodki zagraniczne.  

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – instytucja, której podstawowym zadaniem jest wspieranie internacjonalizacji polskich uczelni i ośrodków naukowych, dysponująca narzędziami, ułatwiającymi realizację tego procesu i pozostająca w żywym dialogu ze środowiskiem akademickim w Polsce – organizuje konferencję “Internationability of Polish Science and Higher Education”.

Wydarzenie odbędzie się 26 listopada 2019 r. w Warszawie, Mała Aula w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1.

Szczegóły poniżej: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/zapraszamy-do-rejestracji-na-konferencje-z-okazji-dwulecia-nawa

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.