26-29.08.2022 – Szkoła Matematyki Poglądowej

Informujemy, że w dniach 26-29 sierpnia b.r w Siedlcach odbędzie się 65 edycja Szkoły Matematyki Poglądowej.
Najbliższa Szkoła nosi tytuł “Uogólnienia” i wysłuchamy na niej dwudziestu 45-minutowych wykładów. Wśród wykładowców są najlepsi popularyzatorzy matematyki w Polsce oraz zaproszeni goście — wybitni specjaliści z różnych dziedzin matematyki.

Szczegółowe informacje i program dostępne są tutaj:
https://smp.uph.edu.pl/131-ogolne/891-lxv-szkola-matematyki-pogladowej

Rejestracja jest możliwa przez formularz na stronie:
https://smp.uph.edu.pl/formularz-zgloszeniowy-na-65-smp

Copyright © 2022 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.