27.11.2020 – Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej dra Sławomira Przybyło (UP im. KEN w Krakowie, możliwy udział zdalny)

Szanowni Państwo,
Biuro Dziekanów
Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Sekretariat WMiI UŁ, (UAM) 09.11.2020

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.