27.11.2020 – Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Mariusza Olszewskiego (Politechnika Wrocławska)

Szanowni Państwo,

Sekretariat Komisji ds. Stopni Naukowych w Dyscyplinie Matematyka

Politechnika Wrocławska

Sekretariat WMiI UŁ, (UAM) 10.11.2020

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.