30.01.2020 r. – Zaproszenie na wykład dra hab. prof. uczelni Wojciecha Domitrza (Politechnika Warszawska) pt. Twierdzenie Gaussa-Bonneta dla koherentnych wiązek stycznych nad powierzchniami z brzegiem

Katedra Geometrii UŁ oraz Oddział Łódzki PTM serdecznie zapraszają na wykład dra hab. prof. uczelni Wojciecha Domitrza (Politechnika Warszawska) pod tytułem Twierdzenie Gaussa-Bonneta dla koherentnych wiązek stycznych nad powierzchniami z brzegiem, który odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 10.15 w sali D103 WMiI UŁ

Abstrakt.

W pracach [Saji et al. (J Math 62:259–280, 2008, Ann Math 169:491–529, 2009, J Geom Anal 222):383–409, 2012] udowodniono twierdzenia typu Gaussa–Bonneta dla koherentnych wiązek stycznych nad zwartą, zorientowaną powierzchnią (bez brzegu). Przedstawię twierdzenie typu Gaussa–Bonneta dla koherentnych wiązek stycznych nad zwartą, zorientowaną powierzchnią z brzegiem. Zastosuję to twierdzenie do badania globalnych własności przekształceń między rozmaitościami z brzegiem. Jako wniosek z naszych rezultatów otrzymaliśmy specjalną wersję twierdzenia Fukudy–Ishikawy. Także zbadaliśmy geometrię afinicznego rozszerzonego frontu falowego dla rozet. W szczególności znaleźliśmy związek między całkowitą krzywizną geodezyjną brzegu i całkowitą krzywizną osobliwą afinicznego rozszerzonego frontu falowego, który prowadzi do pewnego związku między całkami funkcji szerokości rozet.

Zaproszenie

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.