Wykład Prof. Wojciecha Domitrza na WMiI UŁ

Serdecznie zapraszamy na wspólne seminarium Katedry Geometrii i Oddziału Łódzkiego PTM

w dniu 30 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 10:15 w sali D103.

 

W czasie spotkania

Prof. Wojciech Domitrz (Politechnika Warszawska)

wygłosi wykład pod tytułem

TWIERDZENIE GAUSSA-BONNETA DLA KOHERENTNYCH WIĄZEK STYCZNYCH NAD POWIERZCHNIAMI Z BRZEGIEM.

 

Gorąco zachęcamy do udziału,

Paweł Walczak i Maciej Czarnecki

 

Streszczenie wykładu:
W pracach [Saji et al. (J Math 62:259–280, 2008, Ann Math 169:491–529, 2009, J Geom Anal 222):383–409, 2012] udowodniono twierdzenia typu Gaussa–Bonneta dla koherentnych wiązek stycznych nad zwartą, zorientowaną powierzchnią (bez brzegu). Przedstawię twierdzenie typu Gaussa–Bonneta dla koherentnych wiązek stycznych nad zwartą, zorientowaną powierzchnią z brzegiem. Zastosuję to twierdzenie do badania globalnych własności przekształceń między rozmaitościami z brzegiem. Jako wniosek z naszych rezultatów otrzymaliśmy specjalną wersję twierdzenia Fukudy–Ishikawy. Także zbadaliśmy geometrię afinicznego rozszerzonego frontu falowego dla rozet. W szczególności znaleźliśmy związek między całkowitą krzywizną geodezyjną brzegu i całkowitą krzywizną osobliwą afinicznego rozszerzonego frontu falowego, który prowadzi do pewnego związku między całkami funkcji szerokości rozet.

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.