do 30.11.2015 – konkurs „Energia Innowacji” skierowany do młodych naukowców

Szanowni Państwo,

Zwracamy się dziś do Państwa z zaproszeniem do niezwykle wartościowej inicjatywy, którą uruchomiła Fundacja PGE wraz z Departamentem Rozwoju i Innowacji PGE Polska Grupa Energetyczna SA. Uruchomiliśmy konkurs „Energia Innowacji” skierowany do młodych naukowców.

W konkursie można wygrać nagrody pieniężne o łącznej wysokości 100 tysięcy złotych. Zgłoszenia konkursowe powinny opisywać innowacyjne lub ciekawe pomysły w obszarach działalności Grupy PGE, czyli wydobycie, wytwarzanie, energia jądrowa i odnawialna, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej. Przyjmujemy je do 30.11.2015 roku. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do doktorantów i osób, które uzyskały stopień doktora w ciągu ostatnich 5 lat. Dopuszczamy także zgłoszenia przygotowane przez zespoły młodych naukowców złożone ze studentów lub pracowników instytutów i organizacji naukowych.

Jesteśmy przekonani, że konkurs jest czymś wartym zauważenia nie tylko ze względu na nagrody pieniężne, które wręczymy trzem finalistom, ale przede wszystkim dlatego, że jest niezwykle skutecznym i sprawnym sposobem na dotarcie do naszych ekspertów z wartościowymi pomysłami na projekty. Co ważne – projekty z największym potencjałem rynkowym mają szansę na realizację z naszym udziałem, nawet jeśli nie otrzymają jednej z głównych nagród.

Uprzejmie prosimy o przekazanie naszego zaproszenia do osób, które pracują na Waszych uczelniach nad projektami z obszarów tj. energetyka, teleinformatyka, chemia, informatyka, nowoczesne technologie i wielu innych. Pamiętajmy, że żaden pomysł nie jest dobry, dopóki się go nie przetestuje w rzeczywistości rynkowej. Nasz zespół ekspertów umożliwia realizację takich działań.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 listopada na stronie internetowej Fundacji PGE – Energia z Serca: http://www.gkpge.pl/fundacja-pge/jak-pomagamy/energia-innowacji. Spośród przesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wyłoni 3 projekty i wyróżni je nagrodami w wysokości 50 tys zł na zajęcie I miejsca, 30 tys zł za zajęcie II miejsca i 20 tys zł za zajęcie III miejsca. Oceniane będą m.in. jakość i charakter przedstawionego Projektu, komercyjny i naukowy potencjał Projektu, a także wykonalność Projektu.

Regulamin konkursu „Energia Innowacji” oraz formularz zgłoszeniowy: http://www.gkpge.pl/fundacja-pge/jak-pomagamy/energia-innowacji

Pytania prosimy kierować: konkurs.innowacje@gkpge.pl

Gorąco zachęcamy do dołączenia do konkursu!

PGE Polska Grupa Energetyczna

Fundacja PGE – Energia z Serca

 

Konkurs_Energia_Innowacji_PGE

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.