30.11.2021 – UNICOV: Akademia w trakcie pandemii. Doświadczenia i organizacja pracy na polskich uczelniach [badanie skierowane do nauczycieli akademickich]

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie badawczym pt. “UNICOV: Akademia w trakcie pandemii. Doświadczenia i organizacja pracy na polskich uczelniach”. Badanie realizowane jest pod auspicjami Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) przez zespół w składzie: Magdalena Formanowicz, Uniwersytet SWPS; Aleksandra Derra, UMK; Joanna Wyleżałek, SGGW; Joanna Paliszkiewicz, SGGW; Rafał Boguszewski, SGGW; Adam Mrozowicki, UWr; Jan Czarzasty, SGH; Juliusz Gardawski, SGH; Natasza Kosakowska-Berezecka, UG; Paweł Jurek, UG i Aleksandra Cisłak-Wójcik, Uniwersytet SWPS.

Celem badań jest identyfikacja wyzwań, z jakimi musiały radzić sobie osoby zatrudnione w rolach nauczycieli akademickich w czasie pandemii oraz wstępne rozpoznanie skutków pandemii dla funkcjonowania w tej roli. Badania te staną się podstawą ogólnodostępnego kompleksowego raportu obejmującego różne aspekty pracy akademickiej.

Dane zbierane są do 30.11.2021 r.

Tytuł projektu: UNICOV: Akademia w trakcie pandemii. Doświadczenia i organizacja pracy na polskich uczelniach.

Link do ankiety: https://psychodpt.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_2…

Instytucja odpowiedzialna: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

Osoba odpowiedzialna: dr hab. Aleksandra Cisłak-Wójcik, prof. Uniwersytetu SWPS, acislak@swps.edu.pl

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.