Spotkanie rekrutacyjne Studenckich Kół Naukowych działających na WMiI UŁ

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów Wydziału zainteresowanych aktywnością w kołach naukowych na spotkanie w dn. 06.11.2019 r. (środa) w godz. 16.00-18.00 w sali D202, na którym przedstawiciele Studenckich Kół Naukowych będą prezentować swoją działalność.

Studenckie Koła Naukowe w ramach których zachęcamy do działalności na WMiI UŁ:

  • Studenckie Centrum Informatyczne SCI  – opiekun: dr Piotr Fulmański (piotr.fulmanski@wmii.uni.lodz.pl)
  • Towarzystwo Rozumnych i Absolutnie Doskonałych Aktuariuszy TRIADA – opiekunowie: prof. dr hab. Adam Paszkiewicz, dr Krzysztof Kaniowski (krzysztof.kaniowski@wmii.uni.lodz.pl)
  • Stowarzyszenie Fascynatów Matematyki SFM – opiekunowie: dr hab. Antoni Pierzchalski, prof. UŁ oraz dr Renata Wiertelak (renata.wiertelak@uni.lodz.pl),
  • Grupa Innowacyjnych Technologii GIT – opiekun: dr Artur Lipnicki (artur.lipnicki@wmii.uni.lodz.pl)
  • Grupa Analityków Danych GADY (Koło Naukowe studentów Analizy Danych) – opiekun: dr Sebastian Sakowski (sebastian.sakowski@wmii.uni.lodz.pl)
  • Kółko Teatralne KIT – opiekun: dr Agnieszka Vizvary (agnieszka.vizvary@wmii.uni.lodz.pl)

/e/MB

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.