7.12.2021 – Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Filipa Turobosia (Politechnika Łódzka)

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej_F.Turoboś

Copyright © 2022 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.