7.12.2021 – Zebranie informacyjne dla studentów I roku Informatyki (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Szanowni Państwo,

7 grudnia (we wtorek) o godzinie 9.15 na platformie MS Teams odbędzie się zebranie informacyjne dla studentów pierwszego roku kierunku INFORMATYKA.  

Podczas zebrania przedstawione zostaną m. in. informacje na temat:

–  prowadzonych na Wydziale specjalności (i zapisów na te specjalności);

–  ścieżek zgłaszania uwag (pozytywnych i negatywnych) dotyczących prowadzonych zajęć, pracy administracji itp.

–  sesji egzaminacyjnej i zaliczenia semestru.

Kod pozwalający na dołączenie do zespołu otrzymali Państwo mailem.

 

Serdecznie zapraszamy,  Agnieszka Sibelska,

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych dla kierunku Informatyka

oraz Członkowie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Copyright © 2022 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.