Zawody II stopnia LXXI Olimpiady Matematycznej na WMiI UŁ

W dniach 7 i 8 lutego 2020 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki odbyły się zawody  II stopnia LXXI Olimpiady Matematycznej.

Uczestniczą w nich uczniowie szkół średnich województwa łódzkiego i świętokrzyskiego. Przewodniczącym Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej jest pracownik naszego Wydziału  dr hab. Andrzej Komisarski.

Danuta Marędziak

Sekretarz KO OM w Łodzi

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.