8.12.2021 – zebranie informacyjne dla studentów I roku Matematyki (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

8 grudnia 2021 r. (środa) o godzinie 10.15 na platformie MS Teams odbędzie się zebranie informacyjne dla studentów pierwszego roku kierunku MATEMATYKA (studia stacjonarne pierwszego stopnia).  

Podczas zebrania przedstawione zostaną m. in. informacje na temat:

–  prowadzonych na Wydziale specjalności (i zapisów na te specjalności);

–  ścieżek zgłaszania uwag (pozytywnych i negatywnych) dotyczących prowadzonych zajęć, pracy administracji itp.

–  sesji egzaminacyjnej i zaliczenia semestru.

W najbliższym czasie otrzymają Państwo mailem kod pozwalający na dołączenie do zespołu.

Serdecznie zapraszamy,

Maria Frontczak,

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych dla kierunku Matematyka

oraz

Członkowie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Copyright © 2022 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.