9-10.10.2020 r. – Zaproszenie do udziału w ogólnopolskiej konferencji Wiedza w akademii i poza akademią

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji Wiedza w akademii i poza akademią  organizowanej przez:

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Oddział Lubelski Polskiej Akademii Nauk
Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
Sekcję Socjologii Nauki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
oraz redakcję czasopisma „Filozofia i Nauka”

w Lublinie, w dniach 9-10 października 2020 roku.

Informacja dotyczy do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz innych zainteresowanych.

Ogłoszenie o konferencji

Sekretariat WMiI UŁ (na podst. materiałów od organizatora), 10.07.2020

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.